Feedback

Upload analize

Cum doriti sa fiti contactat de catre un reprezentant Columna Medical Center?loader

Articole

Reîncepe subrogramul de fertilizare in vitro şi embriotransfer

Ministerul Sănătăţii va relua anul acesta subprogramul de fertilizare in vitro şi embriotransfer oprit în anul 2013. Acesta va fi functional cel mai probabil începand cu jumatatea acestui an şi se adresează cuplurilor infertile. Care sunt criteriile de eligibilitate, procedura de includere în subprogram şi serviciile asigurate descoperiţi în următoarele rânduri.

Conform ordinului 386/31.03.2015, un cuplu este catalogat drept infertil dacă nu a avut capacitatea de a se reproduce fără a folosi mijloace anticoncepţionale timp de 1 an de activitate sexuală neprotejată sau cărora li s-a diagnosticat o afecțiune incompatibilă cu reproducerea pe cale naturală, de către un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competență în tratamentul infertilității cuplului și reproducere umană asistată medical.

Criteriile de eligibilitate pentru includerea în subprogram sunt :

1. cupluri infertile care au indicație pentru efectuarea procedurii FIV/ET

2. membrii cuplului au calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile legii

3. cuplu autolog (se exclude donarea de ovocite, de spermă sau mama surogat);

4. vârsta femeii este cuprinsă între 24 şi 40 de ani;

5. indexul de masă corporală al femeii are valori cuprinse între 20 şi 25;

6. rezerva ovariană în limite normale probată prin valoarea AMH > 1,1 ng/ml.

Pentru a fi inclus în subprogram, un cuplu trebuie să parcurgă următoarea procedură:

1. cuplul solicitant depune la sediul uneia dintre unităţile sanitare care implementează subprogramul un dosar care cuprinde următoarele documente:

– cerere pentru includerea în subprogramul FIV/ET semnată de membrii cuplului care va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele date: datele de identificare a membrilor cuplului (numele şi prenumele, codul numeric personal, tipul actului de identitate, seria şi numărul actului de identitate, data emiterii acestuia și unitatea emitentă); adresa de domiciliu; numărul de telefon mobil; adresa de corespondență;

– copii după actele de identitate ale membrilor cuplului;

– adeverinţe eliberate de casa de asigurări de sănătate din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate a membrilor cuplului, documente originale, emise cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului sau orice alte documente conform legii, care să probeze calitatea de asigurat;

– adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte înălţimea, greutatea şi indexul de masă corporală al femeii – document emis cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului;

– documente medicale din care să rezulte setul minim de investigații efectuate pentru stabilirea diagnosticului, indicației terapeutice și riscurilor medicale al cuplului solicitant;

– un document medical din care să rezulte indicația medicală pentru realizarea procedurii de FIV/ET, eliberat de un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competență în tratamentul infertilității cuplului și reproducere umană asistată medical, emis cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului;

– declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitanții au depus un singur dosar la sediul unei singure unităţi sanitare care derulează subprogramul FIV/ET și că nu au mai beneficiat în trecut de o altă procedură finanțată din bugetul Ministerului Sănătății; în declarație se consemnează în mod obligatoriu aserțiunea “Sub sancţiunile aplicate faptei de fals și uz de fals în acte publice, conform prevederilor Codului penal, declar că datele din declaraţie sunt corecte şi complete. ”

– opis al documentelor dosarului;

2. registratorul medical verifică existența tuturor documentelor în dosar conform opisului, confruntă copiile actelor de identitate cu documentele originale și atestă prin semnătură conformitatea;

3. dosarul complet se înregistrează în ordine cronologică într-un registru de evidență al documentelor procedurilor FIV/ET din cadrul subprogramului, întocmit, completat, păstrat și arhivat de către unitatea sanitară;

4. dosarele depuse în decurs de o lună sunt evaluate de către o comisie a unității sanitare care se întrunește în primele 5 zile ale lunii în curs pentru luna precedentă.

5. comisia aprobă dosarele care îndeplinesc toate condiţiile de legalitate prevăzute pentru includerea în subprogram, în ordinea cronologică a înregistrării dosarelor şi în limita fondurilor disponibile pentru această destinaţie. În situația în care solicitările de includere în subprogramul FIV/ET depăşesc fondurile aprobate, comisia va întocmi o listă de aşteptare care se înregistrează și se păstrează la sediul unității sanitare.

6. rezultatul evaluării dosarului se comunică în scris la adresa de corespondență, menţionându-se dacă dosarul a fost aprobat cu menționarea datei programării pentru inițierea procedurii de FIV/ET, dosarul a fost aprobat și înscris în lista de așteptare cu specificarea numărului de ordine sau dosar este neaprobat cu motivarea acestei decizii.

7. în situația în care protocolul de stimulare ovariană prealabil procedurii de FIV/ET nu este inițiat în termen de 90 de zile de la înregistrarea deciziei la unitatea sanitară, decizia își pierde valabilitatea.

 

Subrogramul de fertilizare in vitro şi embriotransfer nu acoperă costurile următoarelor servicii medicale:

a) investigații paraclinice preliminare (stabilite de fiecare unitate sanitară conform propriului protocol, dacă sunt depistate afecțiuni ce pot afecta evoluția tratamentului sau sarcinii);

b) monitorizarea tratamentului de stimulare ovariană;

c) anestezia generală la prelevarea ovocitelor;

d) ICSI (injectare intracitoplasmică a spermatozoizilor);

e) P-ICSI;

f) cultivarea embrionilor mai mult de 72 de ore până la stadiul de blastocist;

g) diagnostic genetic al embrionilor;

h) crioconservarea ovocitelor, spermei sau embrionilor;

i) recoltarea chirurgicală a spermatozoizilor.

Dacă vă număraţi printre cuplurile care doresc să participe la acest subprogram, echipa Academia de FIV vă stă la dispoziţie pentru toate informaţiile şi suportul medical de care aveţi nevoie. Pentru detalii suplimentare vă puteţi programa la telefon 021-9612/021.308.80.80

Inchide