Feedback

Upload analize

Cum doriti sa fiti contactat de catre un reprezentant Columna Medical Center?loader

INFORMATII SUBPROGRAM FIV/ET 2015-2016

PROGRAM CMED

INFORMATII SUBPROGRAM FIV/ET 2015-2016

(OMS 386/31.03.2015)

In cadrul comunicatului de presa din data de 26.05.2015, Ministerul Sanatatii a anuntat lista clinicilor care au fost incluse in subprogramul FIV/ET pentru perioada 2015-2016.

Columna Medical Center (SC Life Line-Medical Center Srl) a fost inclusa in acest program, asadar pacientii care indeplinesc conditiile de eligibilitate asa cum au fost ele detaliate in OMS 386/31.03.2015 impreuna cu anexele acestuia, pot alege clinica noastra in vederea efectuarii procedurii de fertilizare in vitro.

1

– Avem cea mai mare echipa de specialisti in reproducere umana asistata din Romania: 15 specialisti;

– Pionieri in domeniul reproducerii umane asistate in Romania – prima sarcina obtinuta de specialistii Columna a fost in anul 1998;

– Specialistii din echipa Columna Medical Center au o experienta vasta in domeniul reproducerii umane asistate: peste 120 de ani de experienta insumati;

– 3 din 5 senior embriologi din Romania se afla in cadrul Columna Medical Center, 2 senior embriologi (dr. Diana Cocei si dna . Monica Dascalescu) fiind chiar primele 2 persoane din Romania care au obtinut aceasta titulatura;

– Laborator FIV performant, dotat in conformitate cu cele mai inalte standarde in domeniu, monitorizat 24/7;

– Rata de succes la nivelul clinicilor europene de renume;

– Tratament individualizat si personalizat fiecarui cuplu in parte, abordare pluridisciplinara;

– FIV fara riscuri: niciun caz de OHSS sever (ovarian hyperstimulation syndrome) in ultimii ani;

– Specialisti de prestigiu din domenii conexe precum: endocrinologie, hematologie, cardiologie, urologie, diabet, nutritie si boli metabolice, medicina interna, neurologie, psihologie, dermatovenerologie, boli infectioase.

2

– cuplurile infertile, definite drept cuplurile care nu au avut capacitatea de a se reproduce fără a folosi mijloace anticoncepţionale timp de 1 an de activitate sexuală neprotejată sau cărora li s-a diagnosticat o afecțiune incompatibilă cu reproducerea pe cale naturală, de către un

medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competență în tratamentul infertilității cuplului și reproducere umană asistată medical.

3

1. cupluri infertile care au indicație pentru efectuarea procedurii FIV/ET

2. membrii cuplului au calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile art. 211 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

3. cuplu autolog (se exclude donarea de ovocite, de spermă sau mama surogat);

4. vârsta femeii cuprinsă între 24 şi 40 de ani;

5. indexul de masă corporală al femeii cu valori cuprinse între 20 şi 25;

6. rezerva ovariană în limite normale probată prin valoarea AMH > 1,1 ng/ml.

4

 1. Cuplul depune dosarul la sediul SC Life Line Medical Center SRL (Columna Medical Center)
 2.  In momentul depunerii dosarului, persoana care il preia verifica existenta tuturor documentelor necesare si valabilitatea acestora conform prevederilor OMS 386/31.03.2015. Nu se preiau decat dosarele complete, care contin toate documentele necesare in termen de valabilitate.
 3.  Dosarul se inregistreaza intr-un registru special in ordine cronologica, iar pacientului i se elibereaza o adeverinta din care reiese data depunerii si numarul de ordine al dosarului depus.
 4. Dosarele depuse in decurs de o luna sunt evaluate de catre comisia special desemnata a Columna Medical Center care se întrunește în primele 5 zile ale lunii în curs pentru luna precedentă. Rezultatul evaluării dosarelor se consemnează într-un proces-verbal care, după semnarea de toți membrii prezenți ai comisiei, se înregistrează și se păstrează la sediul unității sanitare.
 5.  Comisia aprobă dosarele care îndeplinesc toate condiţiile de legalitate prevăzute pentru includerea în subprogram, în ordinea cronologică a înregistrării dosarelor şi în limita fondurilor disponibile pentru această destinaţie. În situația în care solicitările de includere în subprogramul FIV/ET depăşesc fondurile aprobate, comisia va întocmi o listă de aşteptare care se înregistrează și se păstrează la sediul unității sanitare
 6. Rezultatul evaluării dosarului se comunică în scris la adresa de corespondență. Rezultatele evaluarii pot fi:
  1.  dosar aprobat cu menționarea datei programării pentru inițierea procedurii de FIV/ET;
  2. dosar aprobat și înscris în lista de așteptare cu specificarea numărului de ordine; în situația în care fondurile alocate permit inițierea procedurii de FIV/ET, unitatea sanitară înștiințează cuplul solicitant asupra datei programării;
  3. dosar neaprobat cu motivarea acestei decizii
 7. In situația în care protocolul de stimulare ovariană prealabil procedurii de FIV/ET nu este inițiat în termen de 90 de zile de la înregistrarea deciziei la unitatea sanitară, decizia își pierde valabilitatea

Documentele necesare la dosar:

1.1. cerere pentru includerea în subprogramul FIV/ET (disponibila aici) semnată de membrii cuplului care va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele date:

1.1.1. datele de identificare a membrilor cuplului: numele şi prenumele, codul numeric personal, tipul actului de identitate, seria şi numărul actului de identitate, data emiterii acestuia și unitatea emitentă;

1.1.2. adresa de domiciliu;

1.1.3. numărul de telefon mobil;

1.1.4. adresa de corespondență;

1.2. copii după actele de identitate ale membrilor cuplului;

1.3. adeverinţe eliberate de casa de asigurări de sănătate din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate a membrilor cuplului, documente originale, emise cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului sau orice alte documente conform legii, care să probeze calitatea de asigurat;

1.4. adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte înălţimea, greutatea şi indexul de masă corporală al femeii – document emis cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului;

1.5. documente medicale din care să rezulte setul minim de investigații efectuate pentru stabilirea diagnosticului, indicației terapeutice și riscurilor medicale al cuplului solicitant conform anexei nr. IV.11 la prezenta anexă la normele tehnice, care face parte integrantă din aceasta;

1.6. un document medical din care să rezulte indicația medicală pentru realizarea procedurii de FIV/ET, conform prevederilor anexei nr. IV.10 la prezenta anexă, eliberat de un medic specialist în obstetrică-115ginecologie cu competență în tratamentul infertilității cuplului și reproducere umană asistată medical, emis cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului;

1.7. declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitanții au depus un singur dosar la sediul unei singure unităţi sanitare care derulează subprogramul FIV/ET și că nu au mai beneficiat în trecut de o altă procedură finanțată din bugetul Ministerului Sănătății; în declarație se consemnează în mod obligatoriu aserțiunea “Sub sancţiunile aplicate faptei de fals și uz de fals în acte publice, conform prevederilor Codului penal, declar că datele din declaraţie sunt corecte şi complete.
1.8. opis al documentelor dosarului (disponibil aici);

5

1. Absenta sau obstructia trompelor uterine bilateral;

2. Patologie masculina severa – sub 5 milioane de spermatozoizi cu mobilitate progresiva sau sub 4% spermatozoizi cu morfologie normala;

3. Infertilitate de orice alta etiologie, inclusiv cea de cauza neidentificata, daca tratamentele conventionale nu au dat rezultat (esecul obtinerii sarcinii dupa minim 3 cicluri de stimulare ovariana cu inseminare intrauterina);

4. Endometrioza in stadii avansate III-IV.

6

1. prelevarea ovocitelor prin puncţie foliculară, efectuată sub anestezie locală sau sedare, după caz;
2. procesarea spermei;
3. inseminarea ovocitelor pentru fertilizare spontană;
4. cultivarea embrionilor 72 de ore;
5. transferul embrionar;
6. monitorizarea evoluţiei cazului, care constă în:
6.1. efectuarea testului seric ß HCG după 2 săptămâni de la transferul embrionar;
6.2. consult ginecologic și ecografic, la 6 săptămâni de la realizarea activității prevăzute la punctul 3., dacă testul ß HCG este negativ;
6.3. monitorizarea ecografică a sarcinii la 6 săptămâni de la realizareaactivității prevăzute la punctul 3., dacă testul ß HCG este pozitiv.

Contravaloarea altor servicii medicale decât cele prevăzute la la titlul B punctele 1. – 6. efectuate la
recomandarea specialiștilor în scopul evaluării suplimentare, îmbunătățirii ratei de succes sau prevenirii unor complicații se suportă de către beneficiari la tarifele stabilite de unitatea sanitară şi afişate la loc vizibil, pentru care se eliberează documentul fiscal, conform prevederilor legale în vigoare, cu indicarea serviciului prestat.
7
a) investigații paraclinice preliminare (stabilite de fiecare unitate sanitară conform propriului protocol, dacă sunt depistate afecțiuni ce pot afecta evoluția tratamentului sau sarcinii);
b) monitorizarea tratamentului de stimulare ovariană;
c) anestezia generală la prelevarea ovocitelor;
d) ICSI (injectare intracitoplasmică a spermatozoizilor);
e) P-ICSI;
f) cultivarea embrionilor mai mult de 72 de ore până la stadiul de blastocist;
g) diagnostic genetic al embrionilor;
h) crioconservarea ovocitelor, spermei sau embrionilor;,
i) recoltarea chirurgicală a spermatozoizilor.

Inchide